قوانین و مقررات

در استفاده از  خدماتی که خونیرث شرایط و ضوابطی که در اینجا ذکر خواهد شد، حکم فرما خواهد بود. از شما از این پس در اینجا با نام "مشتری" یاد خواهد شد و از شرایط و ضوابط استفاده تحت عنوان "سند" یاد خواهد شد. این سند به علاوه فرم های سفارش(که در ادامه تعریف خواهد شد) و هر موافقت نامه یا قرارداد خدمات شرکت (که در ادامه تعریف خواهد شد)  که بین شرکت و مشتری وجود دارد، بیانگر تفاهم و درک متقابل بین شرکت و مشتری است. مگر مواقعی که به طور کتبی و صریح خلاف آنچه در این سند آمده توافق گردد، این سند بر هر قرارداد دیگری(چه کتبی، چه شفاهی و غیره) ارجح خواهد بود.

شرکت حق به روز رسانی این سند را (که بدون هیچ محدودیتی شامل تغییر یا حذف "خدمات شرکت" که تعریف آن در ادامه آمده است) در هر زمان و بدون اطلاع مشتری خواهد داشت. چنین تغییر و یا حذفی از زمان انتشار نسخه به روز شده ی سند در وب سایت رسمی شرکت به صورت قانونی شامل حال مشتری خواهد شد و این کاملا به عهده مشتری است که از آخرین نسخه به روز شده این سند مطلع باشد. آخرین نسخه به روز شده از این سند با کلیک روی پیوند "شرایط و ضوابط استفاده" که در انتهای صفحات وب سایت شرکت، قابل مشاهده و دریافت است.

ارسال فرم سفارش از طرف مشتری(که بدون هیچ محدودیتی شامل فرم های آنلاین ثبت سفارش، فرم های کاغذی ثبت سفارش، قرارداد خدمات شرکت و سفارش های تلفنی است) و نیز استفاده از خدمات شرکت از طرف مشتری، به صورت خودکار و فی الفور به معنی پذیرش این سند از طرف مشتری است و پیرو آن شامل حال مشتری خواهد شد. مشتری تضمین می کند که این سند را به صورت کامل خوانده است و فرصت لازم برای رایزنی قانونی در مورد آن داشته است و بنابراین به صورت روشن همه شرایط و ضوابط ذکر شده در این سند را فهمیده و با آن موافقت کرده است.

هرجا که در این سند، ارجاع مذکر، مؤنث، یا خنثی وجود داشته باشد، همه جنسیت ها را شامل خواهد بود و اگر در جایی منفرد استفاده شده، متناسب با متن زمینه، جمع نیز فرض خواهد شد و بالعکس.  لفظ "شامل" که در هر بخشی از این سند استفاده شده، به معنی "مشمول، بدون هیچ محدودیتی " خواهد بود.

 

خدمات شرکت در مقابل دریافت فی، و تحت شرایط و ضوابط حاکم بر این سند که در ذیل آمده است، به مشتری عرضه می شود:

 
1: تدارک خدمات خونیرث:

الف: هر گونه عملی از قبیل آماده سازی، نصب، راه اندازی، اتصال، نگهداری، قطع، وصل، که در مورد حساب کاربری مشتری، انجام شود.

ب: هر گونه استفاده مشتری، یا هرگونه دسترسی داده شده به مشتری، برای مقاصد محاسباتی، ارتباط مخابراتی، نرم افزار، اطلاعات، سخت افزار، و تجهیزات فراهم شده بوسیله شرکت یا زیرمجموعه ها و نمایندگان شرکت، را در بر می گیرد.

پ: هر گونه عمل یا تدارکی  در مورد خدمات که در رابطه با میزبانی وب و ثبت دامنه بوسیله شرکت به مشتری داده می شود، بدون توجه به مدت و اینکه هزینه آن پرداخت شده یا خیر.
ت: هر گونه تدارکی که از طرف شرکت برای مشتری در مورد فضا، اتصال اینترنتی و انرژی الکتریکی فراهم می شود.

ث: هر گونه دسترسی یا استفاده که در ارتباط با وب سایت فراهم گردد.

ج: هر گونه خدمتی که در این سند از آن یاد شود.

چ: هر گونه خدمتی که بوسیله خونیرث برای مشتری فراهم گردد، فارغ از اینکه مشتری از آن استفاده کند یا خیر.

ح: هر خدمات دیگری مرتبط با خونیرث که مشتری استفاده می کند چه بوسیله خونیرث به مشتری پیشنهاد گردد، و چه از طرف سایت خونیرث برای مشتری فراهم شده باشد.

خ: اصلاح قیمت ها و فی خدمات. خونیرث ممکن است فی هر گونه خدمات خونیرث را بدون اطلاع قبلی مشتری، اصلاح نماید.

د: مدیریت و نسخه پشتیبان اطلاعات. به جز مواردی که شرکت صریحاً به صورت کتبی متعهد گردد، مشتری منفرداً و کاملا مسوول مدیریت و تهیه نسخه پشتیبان از همه اطلاعات خود و نیز به روزرسانی، ارتقاء و نصب وصله های نرم افزاری، برای نرم افزارهای مرتبط با خدمات خونیرث و مورد استفاده خود است.

ذ: دوره زمانی عملیات نگهداری. خونیرث ممکن است دوره های زمانی عملیات نگهداری، حداقل به صورت هفتگی داشته باشد که  مشتری آن را  می پذیرد و با آن موافق است. مشتری درک می کند و موافق است که در هنگام عملیات نگهداری، برخی یا همه خدمات مشتری، ممکن است موجود نباشند. مشتری همچنین درک می کند و موافق است که خونیرث حق دارد، عملیات نگهداری اضطراری در هر زمان که صلاح بداند، انجام دهد و در هنگام آن برخی یا همه خدمات مشتری ممکن است موجود نباشند.

ر: اعطای مجوز تنها برای تصرف. مشتری می پذیرد که مشتری هیچ گونه ادعای تملکی در مورد هرگونه تجهیزات اعطایی به مشتری بوسیله خونیرث ندارد و مشتری موافق است که هرگونه تدارک تجهیزات تنها به مشتری مجوز تصرف آن تجهیزات را می دهد. پرداختهای مشتری برای تجهیزات هیچ گونه حق مالیکتی تام درمورد آن تجهیزات ایجاد نخواهد کرد.

ز: ثبت دامنه. خدمات ثبت دامنه شرکت شامل اعطای تقاضای ثبت دامنه به ثبات مربوطه (Registrar) است،  که برای دامنه ir مرکزپژوهشگاه دانشهای بنیادِین ایران وبا سایت nic.ir فعال است. هیچ گونه تضمینی وجود نخواهد داشت و شرکت اعطای هرگونه تضمینی در این زمینه را رد میکند که درخواست خاصی برای ثبت دامنه از طرف ثبات مربوطه (Registrar)، پذیرفته شود، تصویب شود و ثبت گردد. مشتری درک می کند و موافق است که هر نام دامنه تنها یک بار ثبت می گردد. بنابراین مسوولیت فراهم ساختن اطلاعات دقیق کاملا بر عهده مشتری است. مشتری درک می کند که فی پرداختی ثبت دامنه سایر کشورها (به غیر از ایران) حتی اگر ثبت دامنه آنها رد شود، غیر قابل بازگشت است(چرا که فی تنها برای اعطای تقاضای ثبت دامنه به ثبات آن کشور دریافت می گردد). مشتری درک می کند و می پذیرد که هر ثبات خاصی ممکن است هزینه های جانبی دیگری داشته باشد که مشتری آن را پرداخت خواهد کرد.

ژ: خدمات و محصولات اشخاص ثالث(حقیقی یا حقوقی). مشتری می پذیرد و موافق است که هر گونه توصیه انجام شده بوسیله کارمندان شرکت برای استفاده از خدمات و محصولات اشخاص ثالث، تنها توصیه آن کارمندان است و ربطی به خونیرث ندارد. خونیرث تضمینی در مورد جامعیت و یا کیفیت خدمات و محصولات آن اشخاص ثالث نمی دهد.

س: حق خونیرث برای جلوگیری و قطع. اگر مشتری مفاد این سند را نقض نماید، بدون توجه به اینکه قبول مفاد این سند ممکن است قرارداد یا موافقتنامه دیگری را نقض کند،  شرکت ممکن است بنا به صلاحدید خود منفرداً، از دادن خدمات به او (چه بالقوه، جدید یا موجود) امتناع کند و یا خدمات او را با یا بدون اطلاع قبلی قطع نماید.

 
2: استفاده از خدمات خونیرث:

الف: حساب کاربری مشتری. تنها مشتری می تواند از حساب کاربری مشتری استفاده کند که این حساب همه اطلاعات مالی مربوط به خدمات مشتری و نیز فضای خاص در وب سرور که خونیرث درجهت اعطای خدمات به مشتری برای او تخصیص داده است، در بر می گیرد. مشتری حق انتقال، فروش، اجاره، تخصیص بخش یا همه این حساب کاربری را به هر نحوی، به شخص(حقیقی یا حقوقی) دیگر ندارد، مگر آنکه از خونیرث رضایت نامه کتبی در مورد آن دریافت کند.
ب: گذرواژه (Password)مشتری. مشتری موافق است که گذرواژه امنی برای حساب کاربری خود داشته باشد. مشتری منفرداً مسوول تغییر و نگهداری گذرواژه مشتری است تا امنیت دسترسی به حساب کاربری مشتری تامین گردد. مشتری منفرداً مسوول فاش نشدن گذرواژه خود است و شرکت درباره آن مسوولیتی ندارد. اگر مشتری گذرواژه خود را فراموش کند یا  گم کند یا نیاز به گذرواژه جدیدی پیدا کند، مشتری موافق است که همه معیارها و فرایندهای حفاظتی شرکت را برای احراز هویت طی نماید. مشتری درک می کند و موافق است که اگر نتواند هویت خود را ثابت کند و یا رضایت امنیتی شرکت را (بنا به صلاحدید شرکت منفرداً) در مورد احراز هویت خود تامین نماید، شرکت این حق را برای خود محفوظ می دارد تا از بخشی یا همه  درخواستهای مشتری مرتبط با خدمات شرکت و حساب کاربری او جلوگیری کند.

پ: مالکیت حساب کاربری مشتری و وب سایت مشتری. مشتری می پذیرد، تضمین می کند و موافق است که مالک حساب کاربری مشتری تنها شخصی (حقیقی یا حقوقی) است که نام او در بانک اطلاعاتی شرکت به عنوان مالک حساب کاربری مشتری(مالک حساب) آمده است. تنها مالک حساب ممکن است تغییر(شامل تغییر مالک) در حساب کاربری مشتری با اطلاع کتبی خونیرث ایجاد کند.  مشتری همچنین می پذیرد و موافق است که صاحب قانونی وب سایت میزبانی شده تحت حساب کاربری مشتری تنها مالک حساب خواهد بود مگر در مواردی که مشتریِ مشتری صاحب وب سایت باشد.در مواردی که در مالکیت حساب کاربری مشتری و یا وب سایت شبهه ای وارد شود،  مشتری می پذیرد در کلیه موازین و معیارها و فرایندهای امنیتی خونیرث (شامل روالهای احراز هویت شرکت)، همکاری کند و به آن پایبند باشد.

ت: استفاده قانونی و اخلاقی مشتری. مشتری موافق است که در استفاده از خدمات خونیرث، قوانین مربوطه ( نه محدود ولی شامل قوانین کشوری) را رعایت نماید واز این خدمات جهت مصارف غیراخلاقی، افتراآمیز و خلاف خط مشی خونیرث، استفاده نکند.

ث: تضمین ها و مسوولیت های مشتری. مشتری می پذیرد و موافق است که خونیرثتنها مرجع تشخیص آنست که مشتری مفاد این سند را نقض کرده یا خیر. مشتری منفرداً مسوول هر مساله قانونی است که در رابطه با استفاده مشتری از خدمات شرکت به وجود می آید. مشتری تضمین می کند و متعهد می شود که حقوق لازم برای استفاده یا اجازه برای استفاده هر چیزی که بر بستر خدمات خونیرث استفاده می کند را، دارا است و این استفاده، توزیع، عرضه، انتقال و یا نمایش هرگونه اطلاعات برای عموم شامل موارد زیر نیست و نخواهد بود:

ج: مخدوش کردن بالفعل و بالقوه هر گونه حقی از اشخاص ثالث(حقیقی یا حقوقی) شامل، حق مولف، حق اختراع، علائم تجاری، حق طراحی، حق کدنویسی، اسرار تجاری یا هر حق مالکیت دیگری.

چ: انجام بالفعل و بالقوه تخلف شامل تبلیغات دروغ، رقابت ناسالم، افترا، تعرض به حریم خصوصی اشخاص(حقیقی یا حقوقی)

ح: ایجاد بالفعل و بالقوه هرگونه نزاع یا دعوی حقوقی.

خ: حاوی بالقوه یا بالفعل هر چیز غیرقانونی، مضر، فریب آمیز، افتراآمیز، بدگویانه، تهدیدکننده، توهین آمیز، آزاردهنده، مبتذل و وقیح.

د: حاوی بالفعل و بالقوه هر چیز نژادپرستانه، اهانت آمیز به اقوام و فرهنگها و ادیان.

ذ: حاوی بالفعل و بالقوه هر چیز دیگری که باعث تخلف جنائی شود و مسوولیتهای مدنی برانگیزد یا قوانین اجرایی را مخدوش کند.به علاوه مشتری تضمین می کند که مشتری عضو هیچ سازمان تروریستی نیست و در هیچ فعالیت تروریستی شرکت نداشته است. مشتری موافق است که شرکت و هر شخص ثالث مرتبط با شرکت (شامل نمایندگان فروش)، کارمندان، مدیران، منشیان، وکلا، مستخدمین، مشاورین، پیمانکاران، مأموران،  زیرمجموعه ها و شرکتهای تابعه شرکت از هرگونه ادعای دِین یا دعوی حقوقی به هر نحو، که ناشی از نقض مفاد این سند ازطرف مشتری است یا ادعای هر شخص ثالث دیگری، مصون است.

ر: تلاش مشتری برای جلوگیری از خرابی. مشتری باید به طور فعال در جهت جلوگیری از هر گونه صدمه به سیستم های طراحی و کدنویسی شده برای آن شامل صدمات ویروسی، تلاش کند. خونیرث این حق را برای خود محفوظ می دارد تا بنا به صلاحدید خود منفرداً برنامه های ضد ویروس اجرا کند تا میزان صدمات بالفعل و بالقوه را کاهش دهد.

ز: رفتارهای ممنوعه دیگر. مشتری اجازه ندارد و نباید برای مهندسی معکوس(reverse engineering)، کامپایل معکوس، از هم باز کردن سیستمها، یا هر گونه تلاشی برای بدست آوردن کد برنامه ها از سخت افزار، نرم افزار یا هر چیز دیگری که برای مشتری بوسیله شرکت فراهم می شود، عملی انجام دهد. پیش از انجام این کار به مشتری گفته خواهد

ژ: خط مشی ها و مجوزهای سایرین. استفاده مشتری از شبکه و منابع محاسباتی یا خدمات سایرین با توجه به مجوزها و شرایط و ضوابط استفاده خود آنها صورت می گیرد. در شرایطی که تداخلی بین خط مشی ها و شرایط سایرین با این سند ایجاد گردد، مشتری موافق است که مفاد این سند ارجح است.

س: ثبت دامنه. مشتری موافق است که با ارسال فرم ثبت سفارش برای ثبت دامنه، مشتری تضمین می کند که اطلاعات ارسالی صحیح، دقیق و کامل است و هر گونه تغییری محتمل در آینده در این اطلاعات بوسیله ثبات مربوطه، ممکن است فرایند زمانبری باشد. مشتری همچنین می پذیرد و موافق است که صرف ارسال فرم ثبت سفارش برای ثبت دامنه، از ایراد در ثبت یا استفاده بعدی مصون نخواهد داشت.

ش: خط مشی های ثبتی سایر ثباتها.  ثبت نام دامنه مشتری در یک ثبات، با توجه به شرایط وضوابط ثبت نام دامنه از طرف ثبات مربوطه انجام خواهد شد. در مواردی که شرایط و ضوابط آن ثبات با مفاد این سند تداخل داشته باشد، مشتری موافق است که مفاد این سند ارجح است.

 
3: قطع:

الف: علت قطع. مشتری می فهمد، می پذیرد و موافق است که اگر خونیرث متوجه شود، که مشتری به هر نحوی، مفاد این سند را نقض کرده است، خونیرث این حق را برای خود محفوظ می دارد که فی الفور بدون اطلاع قبلی، خدمات مشتری را قطع کند.در این صورت، خونیرث هیچگونه دِینی نخواهد داشت و مشتری نیز اقرار می کند که هیچگونه ادعایی در برابر خونیرث برای قطع خدمات، متعاقب نقض مفاد این سند از طرف مشتری، نداشته باشد.

ب: ورشکستگی. در صورت ورشکستگی مشتری، شرکت ممکن است ، خدمات خود به مشتری را با یا بدون اطلاع قبلی قطع کند و مشتری موافق است شرکت در چنین شرایطی از هرگونه ادعایی مصون خواهد بود.

 

4: غرامت:

الف: همچنین مشتری موافق است که خونیرث و هر شخص ثالث وابسته به آن(شامل نمایندگان فروش)، کارمندان و نمایندگان و مدیران و زیرمجموعه ها شرکت، شرکتهای تابعه و فروشندگان شرکت، در مقابل هرگونه ادعای ضرر و زیان، دعوی حقوقی، پرداخت غرامت، پیگرد قانونی از طرف مشتری در رابطه با استفاده از خدمات خونیرث مصون هستند.

 

5: محدودیت دِین:

الف: برای حداکثر میزان پیش بینی شده در قانون، در هیچ رخدادی و تحت هیچ شرایطی خونیرث (شامل کارمندان، مدیران، منشیان، وکلا، مستخدمین، مشاورین، پیمانکاران، مأموران،  زیرمجموعه ها و شرکتهای تابعه) و هر شخص(حقیقی یا حقوقی) دیگری که در ایجاد، تولید یا توزیع خدمات شرکت دخیل است، دِینی در قبال از دست دادن نام دامنه یا هرگونه زیان فردی یا تجاری، کاهش سود، افزایش هزینه، افزایش هزینه محصولات یا خدمات جایگزین، یا هرگونه صدمه یا زیان به هر نحوی که باشد، یا  صدمه جانبی به هر صورتی – حتی اگر آن صدمه محتمل از توصیه شرکت باشد- (الف) منتج از استفاده یا عدم استفاده از خدمات شرکت یا (ب) در ارتباط با مهاجرت یا جابجایی شرکت یا تجهیزات متعلق به مشتری و یا شرکت، نخواهد داشت. کل دِین شرکت در قبال مشتری یا هر شخص ثالث دیگری، اگر وجود داشته باشد، برای هر گونه صدمه مرتبط با خدمات شرکت، شامل هرگونه قصور یا فراموشی شرکت یا نمایندگان شرکت، محدود به فی نصب و راه اندازی یا فی ماهانه پرداختی مشتری به شرکت (هرکدام که بیشتر باشد) خواهد بود و بیشتر از آن نخواهد بود.


6: سلب مسوولیت:

الف: عدم تضمین. به غیر از مواردی که صریحاً در این سند قید شده اند، هیچ رای و نظری چه کتبی، چه شفاهی و چه به هر صورت دیگری، که بوسیله خونیرث، داده شود، هیچگونه تضمینی بوجود نخواهد آورد و اعتماد مشتری به چنین اطلاعاتی یا رای و نظری، تنها با تشخیص خود مشتری منفرداً انجام می شود و شرکت به هیچ وجه دِینی به کسی در قبال چنین اعتمادی نخواهد داشت.

ب: نسخه پشتیبان اطلاعات و تامین بیمه. مشتری می پذیرد و موافق است تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات مشتری و نگهداری و تامین بیمه لازم برای تجهیزات مشتری، تنها در حیطه مسوولیت مشتری است و شرکت در قبال آن هیچگونه مسوولیتی ندارد.

پ: محصولات شرکتهای دیگر. در مورد محصولات و خدمات شرکتهای دیگر، هر اشاره ای که انجام گیرد، یا گفته ای که بیان شود، بوسیله شرکت یا اشخاص ثالث مرتبط با شرکت(شامل نمایندگان فروش) یا کارمندان شرکت، مدیران، وکلا، مشاورین، پیمانکاران، مأموران، شرکت های زیرمجموعه، تنها به قصد اطلاع رسانی است و به معنی صحه گذاشتن و توصیه شرکت یا نهادهای ذکر شده در این ماده نیست. خونیرث هر گونه مسوولیت یا دِینی را در مورد هر گونه بیان یا تضمینی از طرف فروشندگان محصولات شرکتهای دیگر از خود سلب می کند.

ت: وب سایت. خدمات، اطلاعات و داده هایی( که در اینجا به آن "اطلاعات" اطلاق می کنیم.) که در وب سایت خونیرث ارائه می گردند، تنها به صورت همان چیزی که هست، ارائه می شوند و هیچگونه تضمینی از هیچ نوع ندارند. خونیرث صریحاً هر گونه مسوولیت یا دِینی را در مورد هر گونه بیان یا تضمینی برای قابل فروش بودن، یا مفید بودن (برای هدف خاصی) را از خود سلب می کند. خونیرث مطلقا دِینی در رابطه با اطلاعات شامل دِین برای آسیب به رایانه، سخت افزار، داده ها، اطلاعات و کسب و کار مراجعه کننده وب سایت، که منتج از اطلاعات یا فقدان اطلاعات وب سایت باشد، ندارد.


7: پرداخت:

الف: دوره صورتحساب. صدور صورتحساب یا فاکتور مشتری، ممکن است به عوامل مختلفی مانند تاریخی که مشتری، مشتری خونیرث شده است، بستگی داشته باشد. تدارک خدمات خونیرث برای مشتری در یک(1) ماه، یک دوره صورتحساب است که آغاز آن نخستین روز ماه و پایان آن آخرین روز ماه تقویمی  است. دوره صورتحساب در سر هر ماه تجدید خواهد شد، تا زمانیکه شرکت یک "درخواست انصراف" از طرف مشتری (با توجه به ماده انصراف در این سند) دریافت کند. اولین دوره صورتحساب مشتری از همان روزی که شرکت فرم سفارش را دریافت می کند، آغاز می گردد. اگر شرکت فرم سفارش را در اولین روز یا روزهای بعدی نخستین روز در هر ماه تقویمی دریافت کند، شرکت ممکن است نرخ فی آن ماه را بر اساس روزهای باقیمانده آن ماه تقویمی محاسبه کند. شرکت این حق را برای خود محفوظ می دارد تا به صلاحدید خود در هر زمان بدون اطلاع مشتری، دوره صورتحساب را تغییر دهد به طوریکه ممکن است برای مشتری  به تناوب کمتر یا بیشتری صورتحساب صادر گردد.  زمانهایی که در آن حساب کاربری مشتری معلق می شود نیز در دوره صورتحساب لحاظ خواهد شد.

ب: سررسید پرداخت. مشتری باید اطمینان حاصل کند که مبلغ صورتحساب را تمام و کمال قبل از شروع هر دوره صورتحساب و نیز دوره صورتحساب نخستین، به شرکت پرداخت کرده باشد. مشتری منفرداً، مسوول حصول اطمینان از اینکه شرکت مبلغ صورتحساب را قبل از سررسید مربوطه دریافت کرده است، می باشد. شرکت ممکن است، بنابه صلاحدید خود منفرداً، تصمیم به عدم ارائه خدمات شرکت به مشتری پیش از دریافت کامل مبلغ صورتحساب بگیرد.

پ: روشهای پرداخت. روشهای پرداخت قابل قبول برای خونیرث، چک، پرداخت نقدی، واریز نقدی به حساب های بانکی مورد قبول خونیرث ، کارت اعتباری و پرداخت از طریق Perfectmoney - Webmoney - OKPay - Bitcoin - Litecoin می باشند. مشتری چک یا وجه نقد را تنها باید به آدرس ذکر شده در وب سایت خونیرث ارسال نماید. همچنین مشتری در صورت واریز بانکی، مبلغ صورتحساب را تنها باید به حسابهای بانکی ذکر شده در وب سایت خونیرث واریز کند و اثبات واریزی کاربر شماره پیگیری بانکی و شماره فیش ورایزی است.

ت: کاربر معوق. شخص یا اشخاصی که به هر دلیل نمیتوانند از پس هزینه ی پروژه ی انجام شده بربیایند و بعد از پرداخت بخشی یا کل هزینه درخواست برگشت وجه را دارند، وجه پرداخت شده قابل برگشت نخواهد بود و بعد از تحویل پروژه قرارداد های آتی یا بعدی با کاربر بسته نخواهد شد.

ث: تغییرات. شرکت ممکن است قیمتها و فی خدمات عرضه شده بوسیله شرکت را، هر زمان که بخواهد، بدون اطلاع مشتری یا مشتریان تغییردهد.

ج: مالیات. شرکت مالیات مشمول که طبق قانون باید از پروژه از مشتری بگیرد را خودش پرداخت میکند و این موضوع را برای مشتری "مجانی" در نظر میگیرد. مشتری فقط منفرداً مسوول پرداخت مالیات های قانونی کسب و کاری که خودش مجزا راه اندازی میکند است.


8: انصراف:

الف: تمدید خودکار. به محض دریافت فرم سفارش از طرف مشتری به خونیرث، مشتری متعهد به اجرای مفاد این سند خواهد شد و تصور خونیرث این خواهد بود که مشتری مفاد این سند را پذیرفته است. مفاد این سند و در صورت وجود، سایرقراردادهای خدمات بین مشتری و خونیرث، به محض رسیدن به پایان مهلت دوره صورتحساب به طور خودکار تمدید خواهد شد، مگر آنکه مشتری به نحو مشخصی "درخواست انصراف" دهد.

ب: پرداخت کامل صورتحساب. حساب کاربری مشتری باید به صورت تمام و کمال قبل از هر گونه درخواست انصرافی پرداخت گردد.

پ: تضمین برگشت پول. در هیچ پروژه یا طراحی، کدنویسی و در هیچ یک از خدمات خونیرث بازگشت وجه تضمین نمیگردد و عودت وجه انجام نمیشود و خونیرث مطلع است که مشتری پیش از انجام هر سفارشی بر چنین امری واقف است.


9: حقوق معنوی:

الف: وب سایت خونیرث. مشتری نباید بدون اجازه کتبی یا تائید خونیرث، همه یا بخشی از محتویات وب سایت خونیرث را(شامل بخش فروش و بازاریابی) کپی، بازتولید یا بازنشر نماید.

ب: نشان تجاری و حق مؤلف. مشتری نباید بدون اجازه کتبی شرکت، نشان تجاری شرکت، نشان خدمات، محتویات تحت قانون حق مؤلف یا هر چیز دیگری که حقوق معنوی آن به خونیرث تعلق دارد را، استفاده نماید.

پ: جلوه نادرست. مشتری نباید به هر نحوی، رابطه مشتری با خونیرث را به صورت نادرست جلوه دهد و تلاش کند، خود را در جایگاه خونیرث جا بزند یا مدعی شود که مشتری همان خونیرث است.


10: حریم شخصی مشتری:

مگر در مواردی که صریحاً در این سند به آن اشاره شده باشد، خونیرث همه اطلاعات و داده های مشتری را به صورت محرمانه نگهداری خواهد کرد. مشتری درک می کند، می پذیرد و موافق است که موارد اضطراری،حکم دادگاه، دستور دادستانی، پلیس یا هر قوه قانونی دیگر، یا هر قانون مشمول دیگر، شرکت ممکن است اطلاعات مشتری را در اختیار آن نهاد بگذارد.  مشتری همچنین می پذیرد که شرکت ممکن است اطلاعات مشتری را به شرکت مادر خود برای استفاده داخلی شامل استفاده در ارتباط با خدمات شرکت، بهبود خدمات، توسعه خدمات، پیشنهاد های خاص به مشتری و کمیسیون ارجاع، انتقال دهد. مشتری درک می کند، می پذیرد و موافق است که اطلاعات تماس اداری مشتری که در ارتباط با ثبت دامنه مشتری است، اطلاعات آشکار محسوب می شود و شرکت هیچ الزامی برای عدم عرضه این اطلاعات، به سایر اشخاص ثالث ندارد.


11: واگذاری و نماینده مشتری:

الف: واگذاری. حقوق و دیون هم مشتری و هم خونیرث (در اینجا " طرفین" به آنها اطلاق می کنیم) تحت مفاد این سند، جانشین ها ، مجریان و مدیران  طرفین را نیز مقید می کند. هرچند مشتری ممکن نیست، حقوق و الزامات خود تحت مفاد این سند، فرم های سفارش و قراردادهای خدمات شرکت که بین طرفین جاری است را، به صورت کلی یا جزیی، بدون اجازاه کتبی یا هماهنگی خونیرث، واگذار یا محول کند.


12: حداقل سن:

الف: تضمین مشتری. مشتری اقرار می کند و تضمین می نماید که حداقل، 18 سال  سن دارد.

ب: والد یا قیم. مشتری درک می کند و می پذیرد که هر شخص که کمتر از 18 سال دارد ("صغیر") باید والد یا قیمی داشته باشد که مفاد این سند را بپذیرد تا صغیر بتواند مشتری شود.

پ: مسوولیت اصلی والد یا قیم. والد یا قیمی که مفاد این سند را از طرف صغیر می پذیرد به عنوان مسوول اصلی برای اجرای تمام و کمال مفاد این سند خواهد بود، که شامل پرداخت به موقع و کامل فی خدمات شرکت است.

ت: ادامه مسوولیت والد یا قیم. والد یا قیمی که از طرف صغیر مفاد این سند را پذیرفته است، حتی پس از رسیدن صغیر به سن 18 سال،همچنان به عنوان مسوول اصلی اجرای مفاد این سند خواهند بود، مگر آنکه موافقت کتبی شرکت را داشته باشند.

ث: پذیرش بی اعتبار(باطل و پوچ). هر گونه پذیرش مفاد این سند از طرف فردی که کمتر از 18 سال(صغیر) باشد، غیرمعتبر پنداشته خواهد شد و مفاد این سند بین شرکت و صغیر باطل خواهد بود، به حدی که شرکت از هرگونه دِین و مسوولیتی به هر نحو، که منتج از سن یا عدم صلاحیت قانونی صغیر یا استفاده صغیر از خدمات شرکت باشد، مبری است.


13: قانون حاکم:

هر قرارداد و موافقتنامه شامل این سند، فرم های سفارش و سایر قرارداد ارائه خدمات شرکت بین مشتری و شرکت، مشمول و مبتنی بر پایه قوانین جاری کشور ایران، تفسیر خواهد شد. مشتری موافق است که هر گونه دعوی قضایی یا حکمیت بین مشتری و شرکت در چنین حوزه قضایی انجام خواهد شد و مشتری رضایت به حضور و آمدن به این حوزه قضایی دارد. اگر هر بخش از قرارداد از طرف دادگاه ذی صلاح، به هر دلیلی غیرقابل اجرا تشخیص داده شود، سایر بخشهای قرارداد، کماکان معتبر و قابل اجرا خواهد بود.


14: فورس ماژور:

مشتری درک می کند و می پذیرد و موافق است که خونیرث در مورد تأخیر در اجرای مفاد این سند، فرم های سفارش و سایر قراردادهای خدمات شرکت، که باعث آن وقایعی خارج از کنترل خونیرث، شامل بلایای طبیعی، جنگ، شورش، اغتشاش عمومی، آشوب، مصائب ملی، زمین لرزه، اعتصاب، آتش سوزی، سیل، آلودگی آب، انفجار، قحطی، نزاع کارگری، مشکل حمل و نقل عمومی، تصادف، ممنوعیت یا محدودیت حکومتی( که مجموعا به آن "فورس ماژور" اطلاق می کنیم.)، باشد، مسوولیتی ندارد. خونیرث برای کاهش و سبک کردن تاثیرات فورس ماژور، تلاش معقولی خواهد کرد. با وجود هر چیزی که در این باره در جاهای دیگر ذکر شده، نبود منابع مالی به عنوان رخداد فورس ماژور، تلقی نخواهد شد و همچنین هیچ رخداد فورس ماژوری، الزام برای پرداختهایی که سررسید آنها رسیده است را، معلق نخواهد کرد.


15: ابطالیه، تغییر و اصلاحیه:

هرگونه ابطالیه، تغییر یا اصلاحیه هر بخشی از مفاد این سند، فرم های سفارش یا هر قرارداد خدمات خونیرث که از طرف مشتری صادر شود، تنها در صورت که موافقت کتبی به امضای نماینده قانونی خونیرث داشته باشد، معتبر و قابل اجرا خواهد بود.


16: استقلال طرفین:

هیچ چیز در این موافقتنامه به معنی، برقراری مشارکت یا ارتباط کارفرما و پیمانکار، آمر و مأمور یا شراکت بین طرفین نیست. طرفین به عنوان طرف مستقل، برای همیشه خواهند بود و هرطرف حق یا اختیار اینکه بر طرف مقابل فرض یا الزامی برقرار کند، ندارد مگر آنکه درباره آن به صراحت بیان شده باشد.


17: معنی و تفسیر:

الف: هرجا که در این سند، ارجاع مذکر، مؤنث، یا خنثی وجود داشته باشد، همه جنسیت ها را شامل خواهد بود و اگر در جایی منفرد استفاده شده، متناسب با متن زمینه، جمع نیز فرض خواهد شد و بالعکس.  لفظ "شامل" که در هر بخشی از این سند استفاده شده، به معنی "مشمول، بدون هیچ محدودیتی در کلیت آنچه پیش یا پس از آن آمده است" خواهد بود. تقسیم بندی مفاد این سند به مواد، پاراگرافها، و درج عناوین در آن برای سهولت ارجاع به آن بوده و در کلیت و تفسیر آن خدشه ای وارد نمی کند.


18: معاهده کامل و انحصار:

این سند، به علاوه فرم های سفارش و هر قرارداد خدمات خونیرث، بین خونیرث و مشتری، مبنای درک و توافق کامل بین مشتری و خونیرث را تشکیل می دهد. به جز مواردی که صریحاً، به صورت کتبی و با امضا نماینده قانونی خونیرث، بر خلاف آن توافق شده باشد، مفاد این سند بر هر توافق کتبی(شامل قالب رایانه ای یا دیجیتالی) یا توافق شفاهی،  ارجحیت خواهد داشت. مفاد این سند و فرم های سفارش و هر قرارداد خدمات خونیرث، بین مشتری و خونیرث منحصرا فقط بین مشتری و خونیرث خواهد بود و هیچ حقی را به هیچ شخص ثالثی اعطاء نخواهد کرد مگر آنکه صریحاً در این سند بیان شده باشد.


19: ضوابط قانونی:

مشتری اقرار و تضمین می کند که مشتری این سند را به طور کامل خوانده است و وقت کافی برای اطلاع از جوانب قانونی آن داشته است یا اینکه از این کار چشم پوشی کرده است و بنابراین شرایط و ضوابط مندرج در این سند را بدون هیچ گونه ابهامی درک کرده و با آنها موافق است.

 

سند محرمانه

با اینکه کپی برداری از اسکریپت ها و ایده های خونیرث از لحاظ قانونی مجاز نیست و به راحتی از طریق مراجع قضایی و پلیس فتا قابل پیگیری است ولی برخی جدای از مسائل شرعی که ما به هیچ عنوان راضی به اینکار نیستیم خلاف واقع اخلاقی اقدام به کپی برداری از اسکریپت ها، ایده ها و طرح های ما میکنند، باید به این دسته افراد گفت که یک طرح با بیزینس پلن یا "نقشه ی راه تجاری" میتواند موفق واقع شود و بدون بیزنس پلن درواقع یک "جسد بی جان" از طرح کپی برداری شده است که نهایتا 3 الی 6 ماه دوام میاورد و حتی اگر 1 سال هم دوام بیاورد سود و ضرر آن یکی هست! دقیقا "سند محرمانه" یعنی این!

هزینه ایی که خریدار بزرگوار در قبال دریافت ایده انجام داده هست به همراه الگوریتم و بیزینس پلنی که ما برای طرح نوشته اییم طوری تنظیم و تدوین شده است که حتی با مشاهده، توضیح و توجیه قابل کپی برداری نیست و فقط تفسیر دقیق آن از سوی ما به همراه بیزینس پلن قابل اجرایی و صحیح خواهد بود. این اصل سند محرمانه به خریدار این اطمینان را میدهد که طرح و ایده ی خریداری شده تحت هیچ شرایطی قابل کپی برداری نخواهد بود.


حذف کپی رایت
خریدار هر اسکریپت حق کامل و تام الختیار این را دارد که کپی رایت آنرا طبق بخش "َشرایط فروش" همان اسکریپت، اپلیکیشن یا نرم افزاری که خریداری کرده است حذف نماید، ولی همچنان پشتیبانی برای آن در مدت تعیین شده ارائه خواهد شد و مشکلی بابت این موضوع پیش نخواهد آمد.


الگوریتم اختصاصی یکتا
تمامی اسکریپت ها، نرم افزار و اپلیکیشن های عرضه، کدنویسی، طراحی و ایده پردازی شده در خونیرث دارای الگوریتم کار اختصاصی بوده و کاملا متفاوت با تمامی اسکریپت های موجود اقدام به کنترل بخش کاربری، ایجاد و برقراری رابط کاربری (UX,UI) کرده و همچنین کلیه عملیات مالی اسکریپت ها تحت الگوریتم خاصی قابل ارزیابی و  پردازش و بدون هیچ گونه ضرر مالی برای مدیریت سیستم و کاربران به صورت دو سوی اقدام به فعالیت مینماید، الگوریتم سیستم طوری طراحی و شکل دهی شده است که بیشترین سود به مدیریت و کاربران را در کمترین زمان ممکن از طریق خواسته شده اعمال نماید.


حق ثبت در اداره ثبت اسناد قوه قضاییه
حق ایده به صورت کامل بعد از خرید طبق بخش "شرایط فروش" هر اسکریپت، ایده، اپلیکیشن، نرم افزار به صورت کامل به خریدار واگذار میشود. و خریدار محترم حق این را دارد به صورت اختیاری اقدام به ثبت ایده در سازمان ثبت ایده و اختراعات کشور تحت نام خود با لوگوی مربوطه نماید.


بیزینس پلن رایگان
خونیرث در یک اقدام جذاب و جالب طرح بیزنس پلن را بر اساس صلاحدید خود برای هر محصول به صورت کاملا اختصاصی و با صرف وقت و هزینه های هنگفت با هر اسکریپت، اپلیکیشن یا ایده به خریدار محترم اعطا میکند که مسیر راه حرکت کاربر برای شروع کار خواهد بود تا از نقطه ی آغاز به سودآوری چشمگیر دست پیدا کند، به طور قطع هیچ شرکت، نهاد یا فردی اقدام به ارائه بیزینس پلن برای خریدار نکرده و همین موضوع منجر به شکست اکثر غریب به اتفاق 80% استارت آپ ها میشود که همیشه در حال مشاهده آنها هستیم که حتی به مرحله اجرایی هم نمیرسند.


حق شکایت کیفری و مراجع قضایی
خریدار بزرگوار مالک تام الختیار اسکریپ، اپلیکیشن و ایده ی خریداری شده میباشد و حق این موضوع برایش محفوظ است که هرکسی که ایده ی فرد را به صورت کامل و بدون هیچ تغییری کپی کرده باشد از طریق مراجع قضایی یا پلیس فتا پیگیر شکایت لازمه از فرد خاطی بشود و خونیرث در این مسیر حمایت های مربوطه را خواهد داشت.


حق بازگشت وجه تضمینی
ما بیش از هرچیزی به "وقت" شما اهمیت میدهیم و واقعا از صمیم قلب برای آن احترام قائل هستیم، پس از پرداخت هزینه پروژه و اعلام زمان به شما در صورتی که زمان به فرض مثال به شما 40 روز اعلام شد و حتی 24 ساعت از این زمان 40 روز گذشت شما میتوانید با درخواست کل وجه آنرا به صورت کامل از ما پس بگیرید و ما به صورت ویژه ایی این موضوع را تضمین خواهیم کرد تا رضایت خاطر شما را هرچه تمام تر جلب کنیم.


حق محرمانه بودن قیمت توافق شده
قیمتی که در نهایت برای یک پروژه مابین ما و شما به توافق میرسد محرمانه تلقی شده و جهت حفظ اعتبار پروژه همیشه به صورت محرمانه باقی خواهد ماند، هر پروژه بعد از فروش قیمت آن در سایت حذف و با عبارت "فروخته شده" جایگزین خواهد شد.


حق بازگشت به جهت فروش
صرفا اگر پروژه ایی از سمت شما سفارش داده شد و پس از تحویل شما 3 ماه فرصت دارید در صورت پشیمانی از راه اندازی پروژه مربوطه به هدف راه اندازی یک کسب و کار اعم از اپلیکیشن اسکریپت قصد فروش آنرا داشته باشید ما میتوانیم با آگهی کردن آن در خونیرث به عنوان یک پروژه آماده با کسر 15% از قیمت پروژه آنرا برایتان به شخص دیگری به فروش برسانیم.

 

مدیریت سایت و تیم حقوقی خونیرث