آدرس: تهران، شهرک اکباتان، مخصوص کرج غرب، خیابان نفیسی، ورزشگاه راه آهن

پست الکترونیک: public@fcrahahan.ir